Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Zestawy oczyszczalni tunelowych Inte-tunel

  

Wykaz elementów Inte 1200-t Inte 2000-t Inte 3000-t Inte 4000-t

Osadnik gnilny
z nadbudową i i filtrem

 

 

 

Studzienka rozdzielcza - 1 szt. 1 szt. 1 szt.
Rury pełne (2 m) 2 szt. 3 szt. 6 szt. 7 szt.
Rury pełne (1 m) - 2 szt. - 4 szt.
Kolano średnicy 110-45 stopni - 2 szt. 2 szt. 2 szt.
Kolano średnicy 110-90 stopni 1 szt. 4 szt. 5 szt. 8 szt.
Wywiewka średnicy 110 1 szt. 2 szt. 3 szt. 4 szt.
Tunel 1,4x0,6x0,4 3 szt. 6 szt. 9 szt. 12 szt.
Włóknina 5 mb. 9 mb. 15 mb. 18 mb.
Cena 1802 zł + Vat 2963 zł + Vat 3780 zł + Vat

5439 zł + Vat
Realizacja: MAXIGRAF