Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Z myślą o przyszłości

  • top_baner_2.jpg
  • top_baner_3.jpg
  • top_baner_5.jpg
  • top_baner_7.jpg
  • top_baner_8.jpg

Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie biologiczne są jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków. Do pracy przydomowych oczyszczalni biologicznych nie jest wymagane zastosowanie żadnych substancji chemicznych, bowiem proces oczyszczania zachodzi w nich w sposób naturalny, przy udziale bakterii. W bio oczyszczalniach, oczyszczanie przebiega  dwufazowo:  w pierwszej kolejności dochodzi do oczyszczania mechanicznego, a potem, już w warunkach tlenowych, ścieki podlegają oczyszczaniu przez bakterie.

W bio oczyszczalniach INTE-ZB została zastosowana metoda zanurzonego złoża biologicznego, które wspomagane jest osadem czynnym. Mikroorganizmy tlenowe żywią się związkami organicznymi znajdującymi się w ściekach. W skład tej przydomowej oczyszczalni wchodzi reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym, który może występować samodzielnie lub być zintegrowany z osadnikiem wstępnym. Jego podstawowym zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich substancji pływających oraz zawiesin i ujednolicenie składu ścieków.

oczyszczalnie bilogiczne

 INTE-ZB 3000 dla 5 osób

 

 

Oczyszczalnia 3000 l w technologii ZB

Zasada działania oczyszczalni wykonanej w technologii ZB (zanurzone złoże biologiczne) polega na utlenianiu ścieków z wykorzystaniem fluidalnego złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Proces oczyszczania w oczyszczalni INTE-ZB jest dwustopniowy-pierwszy to podczyszczanie mechaniczne, a drugi to doczyszczanie biologiczne. Oczyszczalnia składa się z reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym, który w zależności od wersji jest zintegrowany z osadnikiem wstępnym lub występuje samodzielnie.
Osadnik wstępny zapewnia :
- zatrzymywanie zawiesin i substancji pływających,
- składowanie osadu pierwotnego i wtórnego,
- ujednorodnienie składu ścieków.
Zbiornik reaktora biologicznego zasilany jest grawitacyjnie z osadnika wstępnego.W reaktorze następuje cykliczne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów napowietrzających. Dzięki napowietrzaniu mikroorganizmy zawarte w ściekach a występujące w postaci błony biologicznej porastającej złoże i mikroorganizmy w stanie zawieszonym tworzące osad czynny powodują oczyszczanie ścieków poprzez;
- rozkład związków organicznych w warunkach  tlenowych,
- rozkład związków organicznych w warunkach obniżonej zawartości ścieków.
Oczyszczone ścieki po sklarowaniu w osadniku wtórnym wypływają na zewnątrz.

oczyszczalnia biologiczna

INTE-ZB 2900 dla 5 osób

Procesem oczyszczania steruje mikroprocesorowy sterownik. Czasy napowietrzania są dopasowane do ilości napływających ścieków.

 

 

 Kształtki złoża biologicznego

oczyszczalnia biologiczna zdjęcie

INTE-ZB 4000 dla 10 osób

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni można odprowadzić do wód powierzchniowych lub do gruntu za pomocą studni chłonnej lub drenażu rozsączajacego.

Typ wielkość Objętość całkowita Cena netto Cena brutto
INTE-ZB-2900 V=2900 l 5900 zł 7134 zł
INTE-ZB-3000
V=3000 l
6000 zł
7380 zł
INTE-ZB-4000 V=4000 l 7000 zł 8610 zł

 

 

Proces oczyszczania w bio oczyszczalniach IO-INTE-logic zachodzi dwufazowo: najpierw następuje oczyszczanie mechaniczne, następnie biologiczne przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Innowacyjność tego urządzenia polega jednak na automatycznym dostosowaniu programu pracy do przekazywanego ładunku zanieczyszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu oczyszczanie ścieków jest skuteczniejsze i bardziej wydajne. Zastosowanie przydomowej oczyszczalni IO-INTE-logic daje rezultaty, które trudno osiągnąć, korzystając z innych urządzeń.

 

 

 

oczyszczalnie biologiczne

Tego typu oczyszczalnia ścieków pracującej w technologii SBR, na zasadzie metody osadu czynnego. W skład urządzenia wchodzi osadnik wstępny, który może występować samodzielnie lub być zintegrowany ze zbiornikiem buforowym oraz ze zbiornika buforowego i zbiornika reaktora biologicznego. Zastosowanie trzech odrębnych komór pozwala na jeszcze skuteczniejsze oczyszczanie, a możliwość kontroli poziomu ścieków na wydajniejszą pracę oraz podtrzymywanie życia bakterii nawet podczas dłuższych nieobecności .

 

oczyszczalnie biologiczne

 

oczyszczalnie

 

oczyszczalnie 

Zakres dostawy obejmuje elementy, które składają się na zmontowanie kompletnej i gotowej do pracy oczyszczalni.
Elementy te to;
- zbiorniki procesowe (wielkość i ilość zależna od wielkości oczyszczalni ),
- szafka techniczna z modułem sterującym , zaworami i dmuchawą,
- elementy łączące oczyszczalnie i szafkę techniczną.

oczyszczalnie

Zestaw dozbrojeniowy pozwala na wykonanie biologicznej oczyszczalni pracującej w systemie SBR
wykorzystując istniejące szambo jako osadnik wstępny i magazyn osadu wstępnego i nadmiernego.

Typ
wielkość
objętość
całkowita
cena
netto
cena
brutto
BIO-INTE-5  V=3600 l 6500 zł 7955 zł
BIO-INTE-8
V=4350 l
7200 zł
8856 zł
BIO-INTE-10 V=5800 l 8800 zł 10455 zł
BIO-INTE-12 V=7200 l 10000 zł 12300 zł
BIO-INTE-20 V=9600 l 12000 zł 14760 złRealizacja: MAXIGRAF